سیروان ( میلاد نمایشگاه بین المللی )
    چهارشنبه ۰۱ مهر ساعت : 21:45 سه شنبه ۳۱ شهریور ساعت : 23:45

رضا یزدانی ( اریکه ایرانیان )
    جمعه ۱۰ مهر ساعت : 18:30 شنبه ۱۱ مهر ساعت : 23:30

مازیار فلاحی ( برج میلاد )
    دوشنبه ۱۳ مهر ساعت : 18:45 20:00 سه شنبه ۱۴ مهر ساعت : 18:45 چهارشنبه ۱۵ مهر ساعت : 21:45